Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen heeft u een verklaring nodig. Bijvoorbeeld als u een baan heeft in het onderwijs, kinderopvang of de zorg.

Voor uzelf aanvragen

U ontvangt het aanvraagformulier van de organisatie die de VOG van u vraagt. U kunt ook het aanvraagformulier downloaden. U moet de 1e pagina van het formulier zelf invullen en ondertekenen.

U kunt op 2 manieren een VOG aanvragen

  • Online. U heeft hiervoor een DigiD nodig en het ingevulde aanvraagformulier
  • Persoonlijk aan de balie. Maak hiervoor een afspraak. Neem mee: uw identiteitsbewijs en het ingevulde aanvraagformulier

Iemand machtigen

Iemand anders kan voor u een VOG aanvragen. De persoon die u machtigt kan deze aanvraag aan de balie van het gemeentehuis doen. Maak hiervoor een afspraak en neem mee:

Voor een organisatie aanvragen

Vraag een VOG aan voor een bedrijf, organisatie of instelling bij Dienst Justis.

Kosten

€ 41,35