Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een instantie of werkgever kan er om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang gaat werken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Binnen twee tot vier weken krijgt u de VOG of afwijzing per post thuis.

Met DigiD kunt u online een VOG aanvragen.

Kosten 2023

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35.

Zelf aanvragen via de gemeente

Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het van bijvoorbeeld de werkgever waar u solliciteert. Dit formulier is dan al voor een deel ingevuld door de werkgever. U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis.

Er zijn verschillende manieren om uw Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen.

 • Online. Hier heeft u DigiD voor nodig en het ingevulde aanvraagformulier. Bij de aanvraag moet u direct online betalen. Dit gaat via IDEAL (internetbankieren).
 • U kunt de Verklaring Omtrent het Gedrag ook aanvragen aan de balie in het gemeentehuis. We raden u aan dan wel eerst een afspraak te maken. Breng een geldig legitimatiebewijs mee.
 • Uw werkgever kan de Verklaring Omtrent het Gedrag ook voor u aanvragen. De werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Via de website kan uw werkgever de gegevens van u invullen. U ontvangt per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te maken.

Wij sturen uw aanvraag digitaal naar Dienst Justis, die op uw aanvraag beslist. Beslist Dienst Justis positief dan sturen wij u de Verklaring Omtrent het Gedrag toe. Bij een negatief besluit hoort u dat ook.

Aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon moet de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) indienen. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Dienst Justis.
 • Vul op het formulier alle gegevens in over de rechtspersoon en natuurlijke personen die belangrijke posities hebben binnen het bedrijf.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

Aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. Dan doorloopt u de volgende stappen:

 • Vul het aanvraagformulier in en voeg alle gevraagde documenten toe.
 • Vul het machtigingsformulier in en voeg alle gevraagde documenten toe.
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt dan meteen de kosten.
 • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe.
 • Voeg een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde toe.