Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen erom vragen, bijvoorbeeld als u in de kinderopvang gaat werken. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Binnen 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis.

Een VOG aanvragen kan alleen op afspraak.

Kosten

Een Verklaring Omtrent het Gedrag kost € 41,35.

Zelf aanvragen

U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden bij Dienst Justis. Meestal hoeft u het aanvraagformulier niet zelf te downloaden, maar krijgt u het, bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. Dit formulier is dan al deels ingevuld door de werkgever.

 • Vul uw gegevens in op het formulier en onderteken het.
 • Voeg documenten bij waar het aanvraagformulier om vraagt.
 • Maak een afspraak met de gemeente.
 • Breng een geldig identiteitsbewijs mee en een volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt dan meteen de kosten.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis, die op uw aanvraag beslist.
 • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

Online aanvragen

Organisaties die u om een VOG vragen kunnen ervoor kiezen de aanvraag VOG online te doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De online aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Werkgevers die om een VOG vragen in een sollicitatieprocedure maken hier bijvoorbeeld gebruik van. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen:

 • U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie.
 • Log in met uw DigiD.
 • Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL.
 • U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt.

Aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting

Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon moet de aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) indienen. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt:

 • U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden bij Dienst Justis.
 • Vul op het formulier alle gegevens in over de rechtspersoon en natuurlijke personen die belangrijke posities hebben binnen het bedrijf.
 • Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis.
 • Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer.
 • Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd.

Aanvragen door een gemachtigde

Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. Dan doorloopt u de volgende stappen:

 • Vul het aanvraagformulier in en voeg alle gevraagde documenten toe.
 • Vul het machtigingsformulier (PDF, 8 kb)  in en voeg alle gevraagde documenten toe.
 • Lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt dan meteen de kosten.
 • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs toe.
 • Voeg een kopie van het identiteitsbewijs van de gemachtigde toe.