Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Lukt dit door een beperking niet, dan zorgt de Wmo voor een oplossing.

Wilt u hulp, vul dan eerst het online aanvraagformulier in. Of neem contact met ons op per e-mail of telefoonnummer 14 013.

Goed om te weten

Nadat u bij de gemeente heeft gemeld dat u hulp nodig heeft, gaat u in gesprek met de Wmo-consulent. Dit is een medewerker van de gemeente. De Wmo-consulent kijkt naar uw persoonlijke situatie en sociale kring: wat u zelf kunt oplossen en of er mensen om u heen zijn, die u kunnen helpen. Ook bespreken jullie welke ondersteuning geschikt voor u is, zoals:

 • Hulp bij het organiseren van uw huishouden, zoals schoonmaken.
 • Aanpassingen in uw woning, zodat u ook bij beperkingen zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld een traplift of een keukenblok waar u met een rolstoel onder kunt rijden.
 • Hulpmiddelen zodat u zelfstandig thuis kunt blijven wonen of om uzelf in en buiten huis te verplaatsen. Bijvoorbeeld een rolstoel. Let op: hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik vallen niet onder Wmo. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Hulp bij vervoer. Kunt u door gezondheidsklachten niet goed reizen, dan kan bijvoorbeeld gedeeld vervoer met een deeltaxi een oplossing zijn, of persoonlijk vervoer zoals een scootmobiel.
 • Begeleiding als u moeite heeft met het (alleen) regelen van dingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld:
  • Geldzaken en administratie
  • Het maken van sociale contacten
  • Indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten
  • Persoonlijke verzorging
 • Hulp bij wonen. Als u door bepaalde problemen niet meer zelfstandig thuis kunt (blijven) wonen, dan is er de mogelijkheid van beschermd wonen. U krijgt begeleiding en hulp in een veilige omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.
  • Bent u dakloos of wordt u bedreigd, dan kunt u gebruik maken van maatschappelijke opvang. Bel Traverse: 013 205 51 00, of stuur een e-mail.

Zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB)

De gemeente heeft contracten gesloten met zorgaanbieders die hulp vanuit de Wmo bieden. Maakt u hiervan gebruik dan heet dat zorg in natura. De gemeente ontvangt de rekening.
Kiest u voor een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u zelf de zorg inkopen bij een zorgaanbieder.