Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing.

Meld u online aan of per telefoon (14 013/ +31 (0)13 - 507 5200)

Aanvragen

Wilt u actief mee (blijven) doen in de maatschappij en loopt u daarbij tegen problemen aan? Dan kunt u zich online of telefonisch aanmelden: 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200.

Zoeken naar een oplossing

U gaat in gesprek met een medewerker van de gemeente. Samen bespreekt u welke oplossingen er zijn voor uw probleem. De medewerker kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en sociale netwerk. Wat kunt u zelf oplossen en wat kunnen vrienden, familie, vrijwilligers en begeleiders voor u betekenen? Natuurlijk mag u er iemand bij dit gesprek aanwezig zijn. Na het gesprek bevestigen u en de medewerker de afspraken door schriftelijke ondertekening.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de Wmo bedraagt maximaal € 19,00 per maand. We kijken niet naar inkomen of vermogen.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen in de volgende situaties:

  • u bent getrouwd of heeft een partner en vormt samen 1 huishouden. En minimaal één van u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • uw gemeente heeft bepaald dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen.
  • u betaalt al een eigen bijdrage voor beschermd wonen of voor de Wet langdurige zorg.
  • u ontvangt een vorm van ondersteuning waarvoor geen eigen bijdrage geldt, bijvoorbeeld een rolstoel.

Hulp bij het huishouden

Het gaat hierbij om het ondersteunen bij of overnemen van huishoudelijk werk, het schoonmaken van het huis en / of het uitvoeren van dagelijks voorkomende huishoudelijke activiteiten.

(Algemeen) Gebruikelijke Zorg

Als de gemeente moet bepalen hoeveel hulp in het huishouden er nodig is, wordt er eerst gekeken naar de ‘gebruikelijke zorg’ die al aanwezig is.

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders en inwonende kinderen elkaar onderling geven, omdat ze een gezamenlijk huishouden voeren en daar ook gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Het maakt niet uit of zij die zorg wel of niet wíllen geven. Van iedere volwassen burger mag verwacht worden dat hij of zij naast een volledige baan of opleiding een huishouden kan voeren. Voor gebruikelijke zorg kan geen hulp in het huishouden worden verstrekt.

Een aantal voorzieningen is algemeen gebruikelijk; hiervoor kunt u dus geen aanspraak maken op huishoudelijke verzorging. Denk onder meer aankinder-, voor- en naschoolse opvang, maaltijddienst en boodschappendienst.