Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp, dan zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing.

Meld u online aan of per telefoon (14 013/ +31 (0)13 - 507 5200)

Aanvragen

Wilt u actief mee (blijven) doen in de maatschappij en loopt u daarbij tegen problemen aan? Dan kunt u zich online of telefonisch aanmelden: 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200.

Zoeken naar een oplossing

U gaat in gesprek met een medewerker van de gemeente. Samen bespreekt u welke oplossingen er zijn voor uw probleem. De medewerker kijkt naar uw persoonlijke omstandigheden en sociale netwerk. Wat kunt u zelf oplossen en wat kunnen vrienden, familie, vrijwilligers en begeleiders voor u betekenen? Natuurlijk mag u er iemand bij dit gesprek aanwezig zijn. Na het gesprek bevestigen u en de medewerker de afspraken door schriftelijke ondertekening.

Maatwerkvoorziening

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, moet u hiervoor in de meeste gevallen een bijdrage in de kosten betalen. De hoogte van deze bijdrage in de kosten is afhankelijk van uw inkomen of als u samenwoont van uw verzamelinkomen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het centraal administratiekantoor (cak). Een proefberekening kunt u maken op www.hetcak.nl.

Eigen bijdrage

Als u een maatwerkvoorziening krijgt, moet u hiervoor in de meeste gevallen een bijdrage in de kosten betalen. De hoogte van de kosten die u zelf moet betalen is afhankelijk van uw inkomen of als u samenwoont van uw verzamelinkomen. Hoe hoger uw inkomen hoe hoger uw eigen bijdrage.

Als u naast de hulp in het huishouden ook persoonlijke verzorging via de AWBZ heeft, dan krijgt u straks één rekening thuis voor de eigen bijdragen. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het centraal administratiekantoor (cak). Een proefberekening kunt u maken op www.hetcak.nl.

Hulp bij het huishouden

Het gaat om het ondersteunen bij of overnemen van:

  • huishoudelijk werk, het schoonmaken van het huis en / of het uitvoeren van dagelijks voorkomende huishoudelijke activiteiten;
  • hulp bij het organiseren van het huishouden.

De hulp in het huishouden kan verstrekt worden in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Huishoudelijke verzorging in natura

Als u kiest voor hulp bij het huishouden in natura, dus daadwerkelijke zorg bij u thuis, dan kunt u kiezen uit één van de 3 organisaties waarmee de gemeente een overeenkomst heeft. U weet dan zeker dat de kwaliteit van de zorg goed is. Met de volgende organisaties heeft de gemeente een overeenkomst: T-zorg, Nuevo en Actief Zorg.

Pgb

Kiest u voor het pgb, dan ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf de zorg kunt inkopen. U moet dan wel zelf de administratie die nodig is bij een pgb kunnen uitvoeren.
Als u een pgb wilt voor hbh1 maar nog geen hulp hebt of een overeenkomst wilt met een alphahulp, dan kan de gemeente u helpen bij de bemiddeling en administratie.

(Algemeen) Gebruikelijke Zorg

Als de gemeente moet bepalen hoeveel hulp in het huishouden er nodig is, wordt er eerst gekeken naar de ‘gebruikelijke zorg’ die al aanwezig is.

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders en inwonende kinderen elkaar onderling geven, omdat ze een gezamenlijk huishouden voeren en daar ook gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Het maakt niet uit of zij die zorg wel of niet wíllen geven. Van iedere volwassen burger mag verwacht worden dat hij of zij naast een volledige baan of opleiding een huishouden kan voeren. Voor gebruikelijke zorg kan geen hulp in het huishouden worden verstrekt.

Een aantal voorzieningen is algemeen gebruikelijk; hiervoor kunt u dus geen aanspraak maken op huishoudelijke verzorging. Denk onder meer aankinder-, voor- en naschoolse opvang, maaltijddienst en boodschappendienst.