WOZ-waarde en taxatieverslag

De hoogte van de onroerendezaakbelastingen (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit noemen we Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden of stukken grond. Wij houden onder meer rekening met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de verkoopwaarde van uw pand op 1 januari van het jaar daarvoor. Dit is de waardepeildatum. Heeft u in de loop van het jaar uw pand verbouwd of ingrijpend gewijzigd? Dan nemen we dit mee in de WOZ-waarde. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de WOZ-waarde. Eind februari krijgt u van de gemeente een beschikkingsbiljet met de WOZ-waarde en de aanslag Onroerende Zaak Belasting (OZB).

Via www.wozwaardeloket.nl kunt u de waarde van individuele woningen in Nederland opvragen.

Taxatieverslag

Bent u benieuwd naar de onderbouwing (uitleg) van de WOZ-waarde van uw woning? U kunt uw taxatieverslag met uw DigiD zelf inzien en/of downloaden onder het kopje 'Wonen' in MijnOverheid. Heeft u geen DigiD, dan kunt u het taxatieverslag opvragen via info@baarle-nassau.nl

Geef duidelijk aan waar het om gaat:

  • Adres
  • Op wie zijn naam staat het pand
  • Jaartal taxatieverslag

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u online bezwaar indienen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Een schriftelijk bezwaarschrift indienen

U kunt ook schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: Gemeente Baarle-Nassau, t.a.v. de heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau.

Zet in het bezwaarschrift de volgende informatie:

  • Uw naam en adres.
  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
  • Een omschrijving waarom u het niet eens bent met de gemeentelijke aanslag.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

Automatische incasso

Wilt u zo min mogelijk tijd kwijt zijn met uw financiële administratie? Dan kunt u de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit betekent dat de belasting in termijnen wordt afgeschreven van uw bankrekening. Door een machtiging af te geven, geeft u de gemeente toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven. Dit is gemakkelijk voor u en heeft als voordeel dat u altijd op tijd betaalt. U vult één keer een machtigingsformulier in en de betaling gaat voortaan automatisch. Voor het machtigingsformulier kunt u contact opnemen met de gemeente Baarle-Nassau.

Automatische incasso stopzetten

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Neem dan contact op met de gemeente Baarle-Nassau.

Rekeningnummer wijzigen

Heeft u een nieuw rekeningnummer en wilt u via dit rekeningnummer uw gemeentelijke belastingen betalen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente via 14 013.