Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en grofvuil.

Tarieven 2023

U betaalt in 2023 naast een vast tarief voor de afvalstoffenheffing ook voor het aantal kilogram restafval. Gft, pmd en oud papier en karton halen we gratis op.

 
TarievenPrijs
Eénpersoonshuishouden€ 172,44 per jaar
Meerpersoonshuishouden€ 223,44 per jaar
Kosten restafval€ 0,26 per kilogram

Heeft u veel medisch afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor de ‘Regeling medisch afval’.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hierboven vermelde tarieven. De verordening is hierin leidend.

Bezwaar maken

In december ontvangt u de jaarafrekening van Brabant Water. Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u tegen de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken na de dagtekening van de jaarafrekening en dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.