Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en voor de Milieustraat.

Tarieven 2019

U betaalt in de gemeente Baarle-Nassau een vast tarief per jaar.

Tarief per jaar

Prijs

Basistarief (als u geen containers heeft)

€ 65,64

140 liter restafval, 140 liter gft, éénpersoonshuishouden*

€ 136,92

140 liter restafval, 140 liter gft meerpersoonshuishouden*

€ 208,08

140 liter restafval, 240 liter gft

€ 252,60

240 liter restafval, 140 liter gft

€ 265,08

240 liter restafval, 240 liter gft

€ 309,60

* Het aantal gezinsleden op 1 januari van het kalenderjaar is daarvoor bepalend.

Bezwaar maken

In december ontvangt u de jaarafrekening van Brabant Water. Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u tegen de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken na de dagtekening van de jaarafrekening en dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.