Afvalstoffenheffing

De gemeente is verplicht om huishoudelijk afval op te halen. Van de opbrengst betaalt de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van restafval, gft-afval, plastic afval, klein chemisch afval, oud papier, glas en voor de Milieustraat.

Tarieven 2021

U betaalt in de gemeente Baarle-Nassau een vast tarief per jaar.

 
Tarief per jaarPrijs
Basistarief per jaar€ 81,96
140 liter restafval, 140 liter gft (of 40L keukenemmer), éénpersoonshuishouden*€ 88,92
140 liter restafval, 140 liter gft (of 40L keukenemmer), meerpersoonshuishouden*€ 177,84
140 liter restafval, 240 liter gft€ 233,52
240 liter restafval, 140 liter gft (of 40L keukenemmer)€ 249,00
240 liter restafval, 240 liter gft€ 304,56

* Het aantal gezinsleden op 1 december van het kalenderjaar is daarvoor bepalend.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hierboven vermelde tarieven. De verordening is hierin leidend.

Bezwaar maken

In december ontvangt u de jaarafrekening van Brabant Water. Als u het niet eens bent met de aanslag kunt u tegen de jaarafrekening een bezwaarschrift indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarle-Nassau, Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau. Het bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken na de dagtekening van de jaarafrekening en dient ondertekend te zijn en bevat ten minste uw naam en adres, de dagtekening en de reden(en) van het bezwaar.