College van B en W

Het college bestaat uit burgemeester en wethouders. Ze hebben ieder hun eigen portefeuille: onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij adviseert en ondersteunt burgemeester en wethouders. Het college vergadert iedere dinsdag.

Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat.

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Vertegenwoordiging gemeente (inclusief representatie gemeente)
 • Intergemeentelijke en regionale samenwerking
 • Grensoverschrijdende samenwerking, inclusief portefeuille Europa
 • Integrale handhaving
 • Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg
 • Communicatie en voorlichting
 • Bevolking- en Burgerzaken
 • Vluchtelingen- en vreemdelingenbeleid, inclusief huisvesting statushouders en inburgeringsbeleid

Wethouder Hans van Tilborg (BAARLE!)

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: hvtilborg@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat.

Portefeuille

 • Eerste locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Vergunningen
 • Wegen en verkeer
 • Leefomgeving
 • Riolering en waterbeheer
 • Financiën
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening en bedrijfsvoering
 • Recreatie en toerisme
 • Economische zaken
 • Coördinerend portefeuillehouder project nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle

Wethouder Janneke van de Laak (VPB)

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: jvdlaak@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat.

Portefeuille

 • Tweede locoburgemeester
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Burgerparticipatie
 • Zorg en Welzijn
 • Werk en inkomen
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Kunst, cultuur en monumentenzorg
 • Natuurbeleid, milieu en afval
 • Duurzaamheid, klimaat en energietransitie
 • Grensinfopunt Baarle

Gemeentesecretaris Paul Geurts

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@baarle-nassau.nl