Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

College van B en W

Het college vergadert op dinsdag. Naast de burgemeester en de wethouders maakt ook de gemeentesecretaris deel uit van het college.

Burgemeester M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: burgemeester@Baarle-Nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat mverboven@baarle-Nassau.nl

Portefeuille

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Coördinatie bestuur en beleid
 • Handhaving
 • Juridische zaken
 • Coördinatie en beleid regionale en internationale samenwerking
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerzaken
 • Bevolking
 • Vreemdelingenbeleid
 • Recreatie en toerisme

Wethouder J.G.M. (Jan) van Cranenbroek (CDA)

Wethouder Van Cranenbroek is loco-burgemeester

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: jvcranenbroek@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: mverboven@baarle-Nassau.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening
 • Volkshuisvesting
 • Bouwzaken
 • Woningtoezicht
 • Openbare werken
 • Groenbeheer (onderhoud)
 • Wegen en verkeer
 • Riolering en waterbeheer
 • Sport
 • Project Masterplan: Omlegging, Verkeerscirculatieplan, Centrumplan

Wethouder J.C.M. (Jan) Vermeer (VPB)

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: jvermeer@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: mverboven@baarle-nassau.nl

Portefeuille

 • Sociale Zaken en Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Kunst, Cultuur & Monumentenzorg
 • Economische zaken
 • Financiën en belastingen
 • Personeel & Organisatie
 • Dienstverlening incl. digitalisering
 • Milieu (incl. Natuurbeleid) & Afval

Nevenfuncties

 • Penningmeester Academie voor Muziek en Woord "De Noorderkempen" G.O.L ( bezoldigd)

Gemeentesecretaris J.C. (Hans) Slagboom

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: hslagboom@baarle-nassau.nl 

 

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: mverboven@baarle-nassau.nl

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet. De openbare besluitenlijst vindt u wekelijks in Ons Weekblad.