Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

College van B en W

Het college vergadert op dinsdag. Naast de burgemeester en de wethouders maakt ook de gemeentesecretaris deel uit van het college.

Burgemeester M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: bestuurssecretariaat@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat mverboven@baarle-Nassau.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie bestuur en beleid, waaronder veerkrachtig bestuur
 • Intergemeentelijke, regionale en internationale samenwerking
 • Integrale Handhaving
 • Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerparticipatie
 • Bevolking- en Burgerzaken
 • Vreemdelingenbeleid

Wethouder Hans van Tilborg (BAARLE!)

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau 

E-mail: hvtilborg@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: mverboven@baarle-nassau.nl

Portefeuille

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwzaken
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Wegen en verkeer
 • Openbare werken en groenbeheer
 • Riolering en waterbeheer
 • Financiën
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening en digitalisering

Wethouder Nico Sommen (Keerpunt ’98)

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau 

E-mail: nsommen@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: mverboven@baarle-nassau.nl

Portefeuille

 • 2e locoburgemeester
 • Zorg en Welzijn
 • Werk en inkomen
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Kunst, cultuur en monumentenzorg
 • Recreatie en toerisme
 • Economische zaken
 • Duurzaamheid, natuurbeleid, milieu en afval

Gemeentesecretaris J.C. (Hans) Slagboom

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: hslagboom@baarle-nassau.nl 

 

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: mverboven@baarle-nassau.nl

 

 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet. De openbare besluitenlijst vindt u wekelijks in Ons Weekblad.