College van B en W

Het college bestaat uit burgemeester en wethouders. Ze hebben ieder hun eigen portefeuille: onderwerpen waar zij zich mee bezighouden. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij adviseert en ondersteunt burgemeester en wethouders. Het college vergadert iedere dinsdag.

Burgemeester M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat bestuurssecretariaat@baarle-nassau.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Coördinatie bestuur en beleid, waaronder veerkrachtig bestuur
 • Intergemeentelijke, regionale en internationale samenwerking
 • Integrale Handhaving
 • Algemene juridische zaken en juridische kwaliteitszorg
 • Communicatie en voorlichting
 • Burgerparticipatie
 • Bevolking- en Burgerzaken
 • Vreemdelingenbeleid

Wethouder Hans van Tilborg (BAARLE!)

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau 

E-mail: hvtilborg@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@baarle-nassau.nl

Portefeuille

 • 1e locoburgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Bouwzaken
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Wegen en verkeer
 • Openbare werken en groenbeheer
 • Riolering en waterbeheer
 • Financiën
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening en digitalisering

Wethouder Nico Sommen (Keerpunt ’98)

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

E-mail: nsommen@baarle-nassau.nl

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@baarle-nassau.nl

Portefeuille

 • 2e locoburgemeester
 • Zorg en Welzijn
 • Werk en inkomen
 • Jeugd- en jongerenbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Kunst, cultuur en monumentenzorg
 • Recreatie en toerisme
 • Economische zaken
 • Duurzaamheid, natuurbeleid, milieu en afval

Gemeentesecretaris Michel Tromp

Postbus 105, 5110 AC Baarle-Nassau

Afspraak maken? Mail naar het bestuurssecretariaat: bestuurssecretariaat@baarle-nassau.nl

Besluitenlijst

De besluiten die het college neemt worden elke week in de besluitenlijst gezet. De openbare besluitenlijst vindt u wekelijks in Ons Weekblad.