Evenementenvergunning

Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Bijvoorbeeld een sportwedstrijd, straatfeest, popconcert of fancy fair, maar ook een herdenkingsplechtigheid of een optocht (géén betoging). Vaak heeft u dan een evenementenvergunning nodig. Gaat het om een kleinschalig evenement? Kijk dan of u kunt volstaan met een melding. De regels voor een melding vindt u verder op deze pagina.

Kleine evenementen kunt u kosteloos aan ons melden.

Evenement organiseren met vergunning

In de volgende situaties heeft u een evenementenvergunning nodig:

 • als het evenement voor het publiek toegankelijk is.
 • het een tijdelijk, incidenteel karakter heeft.
 • het een vooraf bekende, afgebakende locatie is.
 • als het evenement niet voor publiek toegankelijk is (besloten), maar wordt gehouden op een locatie die normaal gesproken wel voor publiek toegankelijk is.
 • als een evenement in een tent, in de open lucht of in een bestaand gebouw wordt gehouden en deze locatie daar normaal gesproken niet voor bestemd is (onder andere van belang in verband met brandveiligheid in een tent of een gebouw). Let op: wellicht heeft u een gebruiksvergunning van de brandweer nodig.
 • als er daarbij alcoholische dranken worden verstrekt buiten een horecabedrijf. Let op: wellicht heeft u een ontheffing op grond van de Drank- en horecawet nodig.
 • wanneer er muziek of geluidinstallaties ten gehore gebracht wordt, anders dan voor normaal en huiselijk gebruik.
 • als er sprake is van plaatsing van een toiletwagen (in verband met afvoer).
 • als er verkeersmaatregelen nodig zijn om het evenement te kunnen houden.

U vraagt een evenementenvergunning aan met het aanvraagformulier evenementenvergunning. Let er op dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt. Lever het formulier tijdig in (minimaal 12 weken voor aanvang evenement).

Vergunningvrij evenement

Voor kleinere evenementen, zoals buurtbarbecues op openbaar terrein, kan met een melding van de activiteit worden volstaan. U heeft dan geen vergunning nodig. De melding is verplicht en gratis.

De melding kunt u indienen door het Meldingsformulier vergunningvrije evenementen in te vullen. Blijkt uit de melding dat de activiteit niet onder een vergunningvrij evenement valt, dan kunnen wij u alsnog vragen een vergunningaanvraag in te dienen.

Een evenement is vergunningvrij wanneer:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen.
 • het evenement tussen 10.00 uur en 23.00 uur plaats vindt.
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 10.00 uur en na 23.00 uur.
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en hulpdiensten.
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 20m2 per object.
 • er een organisator is en de organisator ten minste 14 dagen voorafgaand aan het evenement daarvan schriftelijk melding heeft gedaan aan de burgemeester.

U kunt een vergunningvrij evenement 14 dagen voordat het evenement begint, melden via info@baarle-nassau.nl. Wordt aan één of meer van bovenstaande punten niet voldaan, dan is het evenement niet langer vergunningvrij. U dient dan het aanvraagformulier evenementenvergunning in te vullen om een vergunning aan te vragen. Deze aanvraag dient u 12 weken voor aanvang van het evenement in te dienen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning worden leges in rekening gebracht. De leges bedragen voor een vergunningaanvraag van:

 • Een klein evenement dat weinig risico’s voor de veiligheid oplevert en weinig verwachte overlast voor de omgeving geeft, bepaald door middel van de geldende risicoscan (A-evenement): € 160,05
 • Een evenement dat bepaalde risico’s oplevert en weinig verwachte overlast voor de omgeving geeft, bepaald door middel van de geldende risicoscan (B-evenement): € 653,55
 • Een evenement dat veel risico’s oplevert en flinke verwachte overlast voor de omgeving geeft, bepaald door middel van de geldende risicoscan (C-evenement): € 1.157,10
 • Een A-evenement voor meerdere jaren: € 160,05, verhoogd per jaar met € 24,00
 • De melding voor een vergunningsvrij evenement is gratis

Voor vragen kunt u contact met de gemeente opnemen via 14 013.

Afhandeling

Dien uw vergunningaanvraag ruim van tevoren in; minimaal 12 weken van tevoren. Bij sommige grote evenementen heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties. Houd daar rekening mee! Wijst de gemeente uw aanvraag om een evenementenvergunning af, dan kunt u bezwaar maken.