Welstand

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning legt de gemeente uw bouwplannen (als het nodig is) automatisch voor ter beoordeling aan de Welstandscommissie. Op het Omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Of u te maken krijgt met de Welstandscommissie hangt af van de locatie waar het bouwplan wordt gerealiseerd en wat uw plannen zijn.

Welke regels zijn van toepassing op uw plan?

Hiervoor heeft de gemeente Baarle-Nassau de welstandsnota 2004 opgesteld. De Welstandsnota Baarle-Nassau 2004 bestaat uit de volgende onderdelen:

Vooroverleg welstand

U hebt de mogelijkheid om uw plannen vooraf informeel aan de welstandscommissie voor te leggen. Dit kan u kosten besparen aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening, nadat u de vergunning hebt aangevraagd. Een vooroverleg vraagt u aan met het formulier vooroverleg Omgevingsvergunning .

Openbare vergaderingen Welstandscommissie

Welstandsvergadering

In 2023 vergadert de commissie voor welstand en monumenten op vrijdagochtend in de even weken. Let op de locatie: gemeentehuis Rijen, Raadhuisplein 1 te Rijen

Wil uw architect uw plan toelichten bij de vergadering, of wilt u erbij aanwezig zijn?

U hebt de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij het overleg over uw plan door de welstandscommissie of de stadsbouwmeester. Ook bestaat de mogelijkheid om uw plan toe te lichten, nadat u dat hebt ingediend. Om dit te doen, vragen wij u om twee weken voor de vergadering een afspraak te maken. Hiervoor neemt u contact op met de behandelend ambtenaar van het cluster Vergunningverlening, via telefoonnummer 088-3821000. Er is maar een beperkte tijd beschikbaar voor toelichters. Zorg daarom dat de tekeningen op tijd zijn ingeleverd en bel op tijd voor een afspraak. Hiermee voorkomt u dat uw plan naar een volgende vergadering wordt doorgeschoven.