Parkeren

In de gemeente Baarle-Nassau kunt u gratis voor onbeperkte duur parkeren. In het centrum (blauwe zone) dient u de blauwe schijf (parkeerschijf) te gebruiken.

Blauwe zone/blauwe schijf

In het centrum van Baarle-Nassau is het van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur verplicht met een parkeerschijf te parkeren. De maximale parkeertijd bedraagt 2 uur.

Een uitzondering hierop zijn de parkeerplaatsen in de Sint Annastraat naast het gemeentehuis. Hier is een parkeertijd van 10 minuten toegestaan.

Parkeerontheffing

Woont u in de blauwe zone of maakt u als bedrijf regelmatig gebruik van de blauwe zone, dan kunt u in aanmerking komen voor een parkeerontheffing. Deze kunt u bij ons aanvragen.

Voorwaarden

 • u woont in de blauwe zone;
 • u maakt als bedrijf regelmatig aantoonbaar gebruik van de blauwe zone;
 • aan bewoners van gebied 1 wordt maximaal één ontheffing per woonadres verstrekt. Het is wel mogelijk om 2 kentekens op één ontheffing te vermelden;
 • voor bewoners van gebied 2 zijn twee ontheffingen met één kenteken per woonadres mogelijk
 • parkeerontheffingen voor bewoners worden afgegeven op kenteken en naam. Parkeerontheffingen voor bedrijven kunnen worden afgegeven op kenteken. Het is voor een bedrijf mogelijk voor meerdere kentekens ontheffing aan te vragen
 • het kenteken van het voertuig waarvoor u een parkeerontheffing aanvraagt staat op uw naam of op naam van het bedrijf;
 • bedrijven moeten aantonen dat het voor de werkzaamheden noodzakelijk is om in de opgegeven parkeerzone(s) de voertuig(en) te parkeren.

Kosten

Voor de aanvraag van een parkeerontheffing wordt leges in rekening gebracht ongeacht of de ontheffing daadwerkelijk verleend wordt.
De leges zijn vastgelegd in de laatste legesverordening.

Geldigheid

De geldigheid van een parkeerontheffing vervalt:

 • op verzoek van de ontheffinghouder;
 • wanneer de ontheffinghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de ontheffing is verleend;
 • wanneer de geldigheidsdatum verlopen is;
 • wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing
 • wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;
 • wanneer de ontheffinghouder handelt in strijd met de aan de ontheffing verbonden voorschriften
 • wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;
 • om redenen van openbaar belang. 

Indien de parkeerontheffing is vervallen, dan dient de ontheffingskaart behorende bij de parkeerontheffing ingeleverd te worden bij de centrale balie van het gemeentehuis of via ons postadres. Bij wijzigingen (adres, kenteken) of verlies dient u een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Aanvragen

Parkeerontheffingen kunt u aanvragen via de hieronder te downloaden aanvraagformulier. 

Waar parkeren met een vergunning

Het centrum van gemeente Baarle-Nassau kent 10 parkeerzones.
In het Parkeerregelement 2014 staat vermeld per parkeerzone vermeld welke straten hieronder vallen.