Starterslening

Inwoners van Baarle-Nassau die voor de eerste keer een woning kopen, komen mogelijk in aanmerking voor de Starterslening van maximaal €25.000,-. De Starterslening geldt voor een nieuwbouwwoning, een bestaande woning of de aankoop van uw huidige huurwoning.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • De lening wordt verstrekt aan:
 1. inwoners van de gemeente Baarle-Nassau tot 35 jaar.
 2. studerende of schoolgaande kinderen van inwoners van Baarle-Nassau, die binnen 1 jaar na afronding van hun opleiding terug willen keren naar Baarle-Nassau en die voor vertrek minimaal drie jaar achter elkaar in Baarle-Nassau hebben gewoond.
 • U mag nog geen huis in (mede)eigendom gehad hebben.
 • De aankoopkosten van de woning bedragen maximaal € 355.000,- (inclusief bijkomende kosten).
 • De hoogte van de lening bedraagt maximaal € 25.000,-. Dit bedrag is het verschil tussen de maximaal verkrijgbare hypotheek (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie) aan de ene kant en de totale aankoopsom van de woning inclusief bijkomende kosten voor de koper, aan de andere kant.
 • U gaat zelf in de woning wonen.

Hoe werkt de starterslening?

Op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting vindt u meer informatie over de starterslening en kunt u berekenen hoe hoog deze lening voor u kan zijn.

Bij de gemeente kunt u informatie opvragen bij mevrouw Outshoorn via TanjaOutshoorn@abg.nl of telefonisch via 14 013/ +31 (0)13 - 507 5200.

Hoe vraagt u uw toewijzingsbrief aan?

Om te kijken of u in aanmerking komt voor een starterslening, kunt u bij de gemeente een toewijzingsbrief aanvragen. Hiervoor moet u een verzoek indienen. Dit doet u door contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via RuimtelijkeOntwikkeling@abg.nl. Vermeld in uw bericht onderstaande gegevens. Voor het verzoek heeft de gemeente die van u nodig.

 • uw volledige naam;
 • uw adres (straatnaam + huisnummer en postcode);
 • uw woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • Koopt u samen met uw partner? Dan ontvangt de gemeente ook graag van hem/haar bovengenoemde gegevens;
 • Een kopie van het getekende voorlopige koopcontract.

Wat doet de gemeente met uw gegevens?

De gemeente toetst met uw gegevens of de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen. Als de aanvraag akkoord is, dan geeft de gemeente u een toewijzingsbrief. Ook ontvangt u dan het aanvraagformulier om uw lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.