Wegen

Alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en (recreatieve) fiets- en wandelpaden, maar ook , verkeersborden en –tekens worden aangelegd en onderhouden door de gemeente. Ook zorgt de gemeente voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels en wegversmallingen.

Wegwerkzaamheden

Weten waar nu of binnenkort wegen zijn afgesloten door werkzaamheden of door evenementen? Check de website van Andes.

Inrijverbod vrachtverkeer centrum Baarle

Bekijk hier waar het inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer  in Baarle geldt.

Gladheid

In de wintermaanden is het soms noodzakelijk om gladheid te bestrijden. Om de gladheid zo goed mogelijk te bestrijden, is er een gladheidsbestrijdingsplan  opgesteld waarin omschreven staat hoe de wegen in de winterperiode veilig en doelmatig te gebruiken zijn. De gemeente volgt hierbij een aantal vaste strooiroutes  om de belangrijkste wegen goed begaanbaar te houden. Deze zijn vastgelegd op de situatietekening strooiroute centrum Baarle  en totale overzicht strooiroutes .

Wat kunt u zelf doen bij gladheid?

Hoe graag we ook zouden willen, als gemeente zijn we niet in de gelegenheid om overal te strooien of te schuiven. Naast onze inzet om wegen begaanbaar te houden, blijft het een goed idee om uw eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden.

Wegenlegger

De wegenlegger is een overzicht waarop alle wegen buiten de bebouwde kom benoemd staan die bij de gemeente Baarle-Nassau in beheer en onderhoud zijn.

Er is een kaart waar al deze wegen op staan. Om deze kaart te ondersteunen is er een lijst opgesteld waarin wegen met wegnummer zijn beschreven. Zie bijlagen “wegenlegger linker- en rechterblad”. In die lijst staat onder andere waar de weg ligt en waar de kunstwerken, duikers en bruggen zich bevinden. 

Veegroutes

Wilt u weten wanneer we bij u in de straat komen vegen? Bekijk dan de veegroutes van dit jaar bij de downloads.