Wegen

Alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en (recreatieve) fiets- en wandelpaden, maar ook , verkeersborden en –tekens worden aangelegd en onderhouden door de gemeente. Ook zorgt de gemeente voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels en wegversmallingen.

Wegwerkzaamheden

Weten waar nu of binnenkort wegen zijn afgesloten door werkzaamheden of door evenementen? Check de website van Andes.

Inrijverbod vrachtverkeer centrum Baarle

Bekijk hier waar het inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer  in Baarle geldt.

Gladheid

Bij (verwachte) gladheid gaat de gemeente strooien.

Als gemeente strooien we in een bepaalde volgorde volgens een strooiplan:

  1. Doorgaande verbindingsroutes, busroutes en fietspaden
  2. Woonstraten met een verbindende functie, de wegen op industrieterreinen en bij openbare voorzieningen zoals bejaardenhuis, kerk, winkelcentrum en gemeentehuis.

Sneeuwval

Als het lange tijd sneeuwt proberen we de belangrijkste toegangswegen, busroutes en fietspaden continu schoon te houden. Dit betekent dat we soms niet toekomen aan de openbare voorzieningen. U kunt ons helpen door uw eigen stoep schoon en ijsvrij te houden.

Zelf strooien? Tips!

  • Haal op tijd strooizout in huis. Als het eenmaal sneeuwt is het moeilijk verkrijgbaar
  • Veeg eerst zoveel mogelijk sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft
  • Denk aan het milieu en strooi niet meer zout dan nodig is. een handje zout per vierkante meter is voldoende
  • Het zout werkt direct, maar je ziet het effect pas na ongeveer 10 minuten
  • Strooi zo min mogelijk zout in de buurt van planten en bomen

Wegenlegger

De wegenlegger is een overzicht waarop alle wegen buiten de bebouwde kom benoemd staan die bij de gemeente Baarle-Nassau in beheer en onderhoud zijn.

Er is een kaart waar al deze wegen op staan. Om deze kaart te ondersteunen is er een lijst opgesteld waarin wegen met wegnummer zijn beschreven. Zie bijlagen “wegenlegger linker- en rechterblad”. In die lijst staat onder andere waar de weg ligt en waar de kunstwerken, duikers en bruggen zich bevinden. 

Veegroutes

Wilt u weten wanneer we bij u in de straat komen vegen? Bekijk dan de veegroutes van dit jaar bij de downloads.