Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken

Uittreksels

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring van de gemeente dat u in de gemeente Baarle-Nassau woont. Hierop staan uw achternaam (geslachtsnaam), voornamen, adres, woonplaats, geboortedatum en indien nodig andere gegevens, die u zelf aan kunt geven. De burgerlijke stand maakt een akte op bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.

Met DigiD kunt u online uw uittreksel aanvragen

Kosten

Kosten uittreksels

Soort uittreksel

Prijs

Uittreksel BRP

€ 7,45

Uittreksel geboorteregister

€ 13,40

Uittreksel huwelijksregister

€ 13,40

Uittreksel echtscheidingsregister

€ 13,40

Uittreksel overlijdensregister

€ 13,40

Meenemen

  • bij een aanvraag voor uzelf en/of inwonende gezinsleden tot 18 jaar: alleen uw eigen geldig identiteitsbewijs
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen

Bent u door iemand gemachtigd om een uittreksel of een uittreksel BRP of een uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand aan te vragen, dan neemt u mee:

  • het machtigingsformulier (PDF, 121 kb)  met handtekening van degene waarvoor een uittreksel BRP of een uittreksel/afschrift Burgerlijke Stand wordt aangevraagd.
  • uw eigen geldig identiteitsbewijs
  • een geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft of een kopie daarvan
  • contant geld of een pinpas om het uittreksel te betalen

In welke gemeente moet u de akte aanvragen?

De akte blijft in de gemeente waar hij is gemaakt. U kunt in Baarle-Nassau dus alleen afschriften krijgen van gebeurtenissen die in de gemeente Baarle-Nassau hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Baarle-Nassau, maar is uw kind in het ziekenhuis in Breda geboren? Dan moet u een afschrift van de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Breda.

Aanvragen

Vraag het uittreksel aan