Verhuizen

Als u verhuist binnen of naar Baarle-Nassau, dan geeft u dat door aan de gemeente. Dit kan vanaf maximaal 4 weken voor de verhuisdatum tot uiterlijk 5 dagen erna. Als u emigreert, dan geeft u dat door aan de gemeente. Dit kan vanaf 5 dagen voor vertrek naar het buitenland.

Met DigiD kunt u online uw verhuizing of emigratie doorgeven

Regelen

U kunt uw verhuizing online doorgeven. Daarvoor heeft u DigiD nodig. U kunt natuurlijk ook uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie. Maak hiervoor bij voorkeur een afspraak. U kunt ook het verhuisformulier (PDF, 363 kb)  downloaden, invullen en ons toesturen.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

 • u zelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • een ouder of voogd, voor een inwonend kind
 • echtgenoten en geregistreerd partners, als zij samen naar hetzelfde adres verhuizen
 • een gemachtigde; een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiënt zelf niet in staat is om de verhuizing door te geven.

Als u samenwoont kunt u niet de verhuizing van uw partner doorgeven.

Meenemen als u op afspraak komt

Als u de verhuizing persoonlijk aan de balie doorgeeft, neemt u het volgende mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • als u bij iemand gaat inwonen: huur- of koopcontract. U krijgt een bevestiging van de adreswijziging. Als u bij iemand gaat inwonen krijgt deze persoon ook een bevestiging

Toestemming van de hoofdbewoner

Gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan schriftelijk toestemming nodig van de hoofdbewoner. Gebruik hiervoor het formulier verklaring van instemming (PDF, 81 kb) . Dit formulier kunt u naar info@baarle-nassau.nl mailen of opsturen naar Postbus 105, 5110 AC, Baarle-Nassau.

Verhuizen naar het buitenland

Verhuist u vanuit Baarle-Nassau naar het buitenland? Geef dit dan binnen vijf dagen vóór uw vertrek aan de gemeente door. U wordt uitgeschreven als u tenminste 8 maanden van een jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wanneer niet alle bewoners van een adres naar het buitenland vertrekken, moeten alle personen die vertrekken in persoon bij de gemeente verschijnen. Dit geldt ook voor minderjarigen.

U kunt uw verhuizing naar het buitenland digitaal doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt ook een afspraak maken met de gemeente.

Briefadres aanvragen

Als u kunt aantonen dat u nergens woont, of u verblijft in een instelling, dan kunt u kiezen voor een briefadres. Dat kan het adres van een familielid of vriend zijn. De hoofdbewoner van het adres moet toestemming geven voor het gebruik van het adres. Daarnaast is hij verplicht om uw post aan u door te geven.

Een briefadres kunt u online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. De gemeente laat u binnen 8 weken weten of het adres als briefadres wordt geaccepteerd.

Voor wie is het briefadres?

U kunt in de volgende gevallen een briefadres aanvragen:
(Let er op dat u de stukken die gevraagd worden ook heeft voordat u een briefadres aanvraagt)

 • u woont in een verpleeghuis; u moet het inschrijvingsbewijs van het verpleeghuis laten zien;
 • u zit in de gevangenis; u moet dan de verklaring van verblijf in een gevangenis laten zien;
 • u bent dakloos u maakt gebruik van de maatschappelijke opvang; u moet een verklaring van de daklozeninstelling laten zien;
 • u heeft een korte overbrugging tussen 2 adressen: u wordt ingeschreven op een briefadres voor maximaal 3 maanden; hiervoor moet u een kopie van het huurcontract, koopcontract of leveringsakte woning laten zien;
 • u bent kort in het buitenland (minder dan 8 maanden) u wordt ingeschreven op een briefadres voor de tijd dat u in het buitenland verblijft. Dat kan alleen als u geen woonruimte heeft op het moment van vertrek. U moet bewijsstukken uit het buitenland laten zien, bijvoorbeeld: vliegtickets, arbeidscontract, huurovereenkomst, studieverklaring, rekeningen hotels waaruit duur van het verblijf blijkt.
 • u heeft een varend beroep op een Nederlands schip (niet langer dan 2 jaar) in het buitenland. U moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien;
 • u bent kermisexploitant; u moet een inschrijving kamer van koophandel overleggen;
 • u bent internationaal vrachtwagenchauffeur; u moet dan de arbeidsovereenkomst, werkgeversverklaring en recente loonstroken laten zien.

U kunt geen briefadres aanvragen als u tijdelijk bij iemand woont. In dat geval heeft u een vast adres. Heeft u vragen of twijfelt u of u in aanmerking komt voor een briefadres? Bel in dat geval naar 14013.

Bestuurlijke boete

U bent verplicht om uw juiste adres op tijd aan de gemeente door te geven. Dat is belangrijk, want bijvoorbeeld uw studiefinanciering, toeslagen of pensioen zijn hier van afhankelijk. Wij kunnen een bestuurlijke boete opleggen als u bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft.